PRE NÍZKÝ TARIF

Zjistěte ceny nízkých tarifů pro PRE distribuci. Ceny nízkého tarifu jsou o dost nižší a vyplatí se využívat.
Více informací

E.ON NÍZKÝ TARIF

Zjistěte ceny nízkých tarifů pro E.ON distribuci. Ceny nízkého tarifu jsou o dost nižší a vyplatí se využívat.
Více informací

ČEZ NÍZKÝ TARIF

Zjistěte ceny nízkých tarifů pro ČEZ distribuci. Ceny nízkého tarifu jsou o dost nižší a vyplatí se využívat.
Více informací

sazby nízké energie

Nízký tarif

Nízký tarif, známý spíše pod pojmem “noční proud”, je takový tarif elektrické energie, při kterém je účtování elektřiny výrazně levnější. V dřívějších dobách byl tento tarif využíván především v noci, a proto se zažil pod zmiňovaným pojmem noční proud. O provozu nízké sazby elektřiny rozhodují distributoři.

S nízkým tarifem souvisí pouze část sazeb elektrické energie, kterou jednotliví dodavatelé elektřiny nabízejí. Jedná se o dvou-tarifové produkty.

Časy spínání nízkého tarifu

K přepínání mezi nízkým a vysokým tarifem dochází prostřednictvím technologie hromadného dálkového ovládání  z lokálních rozvoden elektřiny. Každý, kdo má nárok na nízký tarif, má  v místě spotřeby umístěn HDO ovladač. Na něm je umístěn kód, který předurčuje čas sepnutí dle předem sestaveného spínacího plánu.

Doba platnosti nízkého tarifu

Doba platnosti nízkého tarifu se liší v závislosti na využité sazbě, aktuálním zatížení energetické sítě a distribuční síti, ve které se nachází. E.ON nízký tarif tak může mít jiné časy spínání nízké sazby než ČEZ.  Každá distribuční společnost si časy řízení tarifu spravuje sama a je vhodné tyto časy sledovat. Nízký tarif můžete využívat 8 až 22 hodin za den.

Podmínky nízkého tarifu

Podmínky pro přiznání dvoutarifové sazby se různí výkonem instalovaných spotřebičů. Jiné jsou podmínky pro uznání sazby d26d a jiné pro d45d. Prohlédněte si jednotlivé podmínky sazeb.

Pro každou sazbu však platí, že v místě spotřeby je nutné mít zapojený akumulační spotřebič.

Copyright © 2013 Nizkytarif.net, Všechna práva vyhrazena | Odkazy | Mapa stránek |