Sazba D45d

Sazba D45d se nejvíce vyplatí domácnostem, které doma topí přímotopem a zároveň ohřívají elektřinou i vodu. U sazby D45d je doba nízkého tarifu 20 hodin. Celková doba platnosti nízkého tarifu může být rozdělená do sedmi časových úseků, přičemž délka žádného úseku nesmí být kratší než jedna hodina. Délka platnosti vysokého tarifu naopak jednu hodinu nesmí… Pokračovat ve čtení Sazba D45d

Sazba D55d

Sazba D55d je dvoutarifovou sazbou určenou domácnostem, které vytápějí tepelným čerpadlem. Uživatelé tarifu si museli nechat tepelné čerpadla zapojit do 31. března 2005. Dnes si již sazbu D55d sjednat nemůžete. Je nahrazená sazbou D56d. Sazba vám umožňuje čerpat nízký tarif po dobu 22 hodin. Celková doba nízkého tarifu může být rozdělená maximálně do sedmi samostatných… Pokračovat ve čtení Sazba D55d

Sazba D56d

Sazba D56d je dvoutarifovou sazbou určenou domácnostem, které vytápějí tepelným čerpadlem instalovaným od 1. dubna 2005 do 1. dubna 2016. Ti, kteří používají teplené čerpadlo od dřívějšího data, mají sazbu D55d. Aktuální sazba pro tepelné čerpadlo je D57d. V rámci sazby D56d je doba nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Platí zde, že celková doba… Pokračovat ve čtení Sazba D56d

SAZBA D61D

Pokud přemýšlíte, jaká sazba by byla nejvhodnější pro zajištění elektrické energie ve vaší chatě či chalupě, podívejte se na sazbu D61d. Je určená přímo chatařům a chalupářům. Sazba má celoročně pevně stanovenou dobu platnosti nízkého tarifu. Je od pátku 12:00 do neděle 22:00. Abyste mohli začít využívat sazby D61d, nemusíte splňovat žádné specifické podmínky. Záleží… Pokračovat ve čtení SAZBA D61D

SAZBA C25D

Sazba C25d je vhodná pro podnikatele, kteří vytápějí své prostory elektrickým akumulačním spotřebičem a kteří zároveň používají elektrickou energii na ohřev vody. Doba využívání tarifu nízké energie je možná až po dobu 8 hodin. Pro získání tohoto tarifu musíte zajistit řádnou instalaci elektrického akumulačního spotřebiče a blokování v době, kdy platí vysoký tarif. Splnění podmínek… Pokračovat ve čtení SAZBA C25D

SAZBA C26D

Sazba C26d je určena podnikatelům vytápějícím své provozovny či jiné budovy elektrickým akumulačním spotřebičem. Podmínkami pro přiznání této sazby je řádná instalace elektrického akumulačního spotřebiče a zajištění jeho blokování v době vysokého tarifu. Využívání nízkého tarifu je pak možné po dobu 8 hodin. Zároveň musí součtový příkon všech elektrických akumulačních spotřebičů být nejméně 55% příkonu,… Pokračovat ve čtení SAZBA C26D

SAZBA C27D

Nová sazba C27d je určená těm, kteří mají elektromobil. Tato sazba je v platnosti od 1. července 2013. Aby byl spotřebiteli tarif uznán, musí vlastnit elektromobil s nabíjejícím zařízením, které je napájené samostatným přívodem a které měří samostatným měřícím zařízením. Je nutné se prokázat např leasingovou smlouvou fakturou technickým průkazem apod. Využívání tarifu nízké elektřiny… Pokračovat ve čtení SAZBA C27D

SAZBA C35D

Sazbu C35d využívají podnikatelé mající elektrický hybridní spotřebič. Pro schválení této sazby je nutné, aby součtový instalovaný příkon měl alespoň 50% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Do součtového instalovaného příkonu se zahrnují i akumulační spotřebiče pro ohřev užitkové vody. Tento nízký tarif platí 16 hodin denně. Časový úsek může distributor… Pokračovat ve čtení SAZBA C35D

SAZBA C45D

Sazba C45d je pro podnikatele využívající elektrický přímotopný spotřebič. I pro získání této sazby je nutné, abyste splnili některé podmínky. Jsou jimi instalace elektrického přímotopného spotřebiče a zajištění jeho blokování v době vysokého tarifu. Nízký tarif je možné využívat nejméně po dobu 20 hodin denně, rozdělených maximálně do 7 časových úseků. Sazbu C45d získáte pouze… Pokračovat ve čtení SAZBA C45D

SAZBA C55D

Jste-li podnikatelem, který své prostory vytápí tepelným čerpadlem, pravděpodobně se vám vyplatí sazba C55d, jež je pro tyto účely určená. Splnění podmínek dosáhnete odbornou instalací tepelného čerpadla a zajištěním jeho blokace v době vysokého tarifu. Splnění podmínek dokládáte prostřednictvím revizní zprávy. Tuto sazbu bylo možné sjednat pouze do 31. 3. 2005. Po tomto datu byla… Pokračovat ve čtení SAZBA C55D