EON

E.ON nízký tarif

Distribuce elektřiny na Moravě, Vysočině a v jižních Čechách je zajištěna společností E.ON. Nízký tarif a čas zapnutí pro domácnosti v těchto lokalitách zajišťuje tedy právě E.ON. Časy zapínání nízkého tarifu jsou dány předem stanoveným plánem, který se pravidelně mění .

Historicky je nízký tarif nazýván jako noční proud. Je to dáno především tím, že využívání levného proudu bylo dříve pouze v noci. Nočního proudu E.ON využívá také. V této době je elektřina totiž spotřebována nejméně . Levného proudu tak využívají akumulační spotřebiče, které ohřívají vodu.

Platnost nízkého tarifu u E.on je vhodné pravidelně sledovat na stránkách distributora. Pásmo tarifů je většinou rovnoměrně rozloženo přes celý den, ale většina doby nízkého tarifu je naplánována na noční hodiny. Především u nižších sazeb s osmihodinovou provozní dobou se časy spínání mohou lišit v rámci celého dne .

Ceník nízkého tarifu pro E.ON je z části určena legislativně a z části dodavatelem elektrické energie, který má svůj ceník pro účtování nízkých sazeb.

Řízení HDO u E.ON

HDO je zkratka, která se pojí s nízkými tarify. Pod zkratkou se skrývá sousloví „ hromadné dálkové ovládání “, což je soubor technických prostředků, které dají povel k přepínání vysokého a nízkého tarifu. Díky HDO je možné uplatnit nízký tarif .

Mezi prostředky HDO řadíme přijímače, centrální automatiku, vysílače atd. Proto lidé využívající nízký tarif musí mít své spotřebiče napojené na zvláštní okruh, který zajišťuje zapínání a vypínání spotřebičů na dálku.

Jak zjistit informace o časech nízkého tarifu

Chcete-li získat informace o tom, v jakém čase u vás platí nízký tarif, je důležité znát kód přijímače HDO . Na základě tohoto kódu využijte online aplikace, která vám umožní najít požadované údaje podle vaší lokality v distribuční oblasti společnosti E.ON.

Chci levnější elektřinu

Podmínky pro možnost využití nízkého tarifu

Chcete-li využívat nízký tarif, musíte:

 • využívat elektřinu na topení či ohřev užitkové vody
 • mít dostatečně velký hlavní jistič
 • zapojit své spotřebiče do zvláštního obvodu umožňujícího dálkové ovládání

Najděte si svoji sazbu nízkého tarifu.

Jak efektivně využívat nízkého tarifu

 • Řiďte se dobou trvání nízkého tarifu a nepoužívejte spotřebiče mimo tuto dobu. Platíte zbytečně za vysoký tarif.
 • Vyberte si nejvhodnější sazbu pro vás podle pravidel k tomu určených.
 • Zjednodušte si kontrolování času pořízením spotřebičů s odloženým startem.

Krátký přehled sazeb pro nízký tarif pro domácnosti

Chcete-li využívat nízkého proudu, vyberte si jeden z dvoutarifových produktů. Jsou jimi:

 • D25d : Má platnost nízkého tarifu po dobu 8 hodin. Je určený spíše pro nižší spotřebu. Tarif je vhodný pro akumulační ohřev vody.
 • D26d : Platnost nízkého tarifu je 8 hodin a na rozdíl od D25d je určený pro vyšší spotřebu . Využívá se hlavně pro akumulační ohřev vody či pro vytápění.
 • D35d : Je zde platnost nízkého tarifu po dobu 16 hodin. Vhodné pro smíšené vytápění.
 • D45d : Platnost nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Tarif je vhodný pro klienty mající přímotopy.
 • D55d : Doba nízkého tarifu tu je po dobu 22 hodin. Tarif je určený pro vytápění s tepelným čerpadlem. Jde o tarif využívaný těmi, kteří ho uvedli do provozu do 31. března 2005 .
 • D56d : Doba nízkého tarifu je tu po dobu 22 hodin. Je určený pro vytápění s tepelným čerpadlem a je možné si ho zřídit od 1. dubna 2005.
 • D61d : Umožňuje dvoutarifovou sazbu ve víkendovém režimu. Klienti si tuto sazbu pořizují na své chaty a chalupy .
Chci levnější elektřinu
Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 56 Průměrně: 2.5]