ČEZ

ČEZ nízký tarif

Elektřinu můžete odebírat v jednotarifovém či dvoutarifovém produktu. Stejně jako má nízký tarif E.ON , má také nízký tarif ČEZ . Dříve se místo pojmu „nízký tarif“ používal pojem „ noční proud “. ČEZ toto názvosloví ve své navigaci využívá i nadále.

Pro všechny byla v noci energie levnější. To už neplatí. Nízký tarif má levnější energii rozprostřenou do celého dne a to podle toho, jaký typ sazby si vyberete.

Chci levnější elektřinu

O řízení se v ČEZ stará HDO

Budete-li se zajímat o nízké tarify , setkáte se také se zkratkou HDO , která znamená „ hromadné dálkové ovládání “. Díky souboru technických prostředků spadajících do HDO je možné využívat nízký tarif . Do těchto technických prostředků patří vysílače, přijímače, centrální automatika atd. Udávají povely pro přepínání tarifů podle času. Aby bylo možné zajistit přepínání mezi jednotlivými tarify, je nutné, aby spotřebiče byly zapojené na zvláštní okruh.

Kde najít informace o časech nízkého tarifu

Chcete-li znát aktuální časy spínání HDO v síti ČEZ , využijte náš navigační systém. Nasměruje vás přímo na internetové stránky ČEZ Distribuce , a.s., které tyto časy zajišťují. Provozní časy fungují za normálních provozních podmínek. V případě provozních změn dochází někdy k úpravě časů, proto je vhodné sledovat tyto stránky častěji. V průběhu roku se tyto časy totiž obvykle mění.

Základní podmínky pro využívání nízkého tarifu u ČEZ

 • Topení elektřinou či využívání energie pro ohřev užitkové vody
 • Dostatečná velikost vašeho hlavního jističe
 • Zapojení spotřebičů do zvláštního obvodu, který umožní přepínání tarifů na dálku
 • Širší přehled a hlubší popis jednotlivých sazeb najdete v sekci sazby nízkých tarifů .

Využívejte nízký tarif efektivně

 • Řídit se dobou trvání nízkého tarifu a na tuto dobu přesouvat své aktivity může ušetřit tisíce za rok.
 • Vybrat si nejvhodnější typ sazby podle podmínek sazeb umožní využívat nízký tarif, na který máte nárok.
 • Pořídit si spotřebiče s odloženým startem (automaticky se spustí při přechodu na nízký tarif), vám uspoří starosti s nastavováním a hlídáním časů.
Chci levnější elektřinu

Krátký přehled sazeb pro nízký tarif pro domácnosti

Chcete-li využívat nízkého proudu, vyberte si jeden z dvoutarifových produktů. Jsou jimi:

 • D25d : Má platnost nízkého tarifu po dobu osmi hodin. Je určený spíše pro nižší spotřebu. Tarif je vhodný pro akumulační ohřev vody.
 • D26d : Platnost nízkého tarifu je osm hodin a na rozdíl od D25d je určený pro vyšší spotřebu. Využívá se hlavně pro akumulační ohřev vody či pro vytápění.
 • D35d : Je zde platnost nízkého tarifu po dobu 16 hodin. Vhodné pro smíšené vytápění.
 • D45d : Platnost nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Tarif je vhodný pro klienty mající přímotopy.
 • D55d : Doba nízkého tarifu tu je po dobu 22 hodin. Tarif je určený pro vytápění s tepelným čerpadlem. Jde o tarif využívaný těmi, kteří ho uvedli do provozu do 31. března 2005.
 • D56d : Doba nízkého tarifu je tu po dobu 22 hodin. Je určený pro vytápění s tepelným čerpadlem a je možné si ho zřídit od 1. dubna 2005.
 • D61d : Umožňuje dvoutarifovou sazbu ve víkendovém režimu. Klienti si tuto sazbu pořizují na své chaty a chalupy.
Chci levnější elektřinu
Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 3.5]