PRE

PRE nízký tarif

Distribuci elektřiny v Praze zajišťuje společnost PRE Distribuce a.s. Časy zapínání nízkého tarifu jsou dány společností PRE. Stará se o ně přesný časový harmonogram, který se v závislosti na období mění.

Historicky je nízký tarif nazýván jako noční proud . PRE na tuto skutečnost také upozorňuje. Je to dáno především tím, že využívání levného proudu bylo dříve pouze ve večerních hodinách. Právě tehdy je elektřina totiž spotřebovávána nejméně . Levného proudu od PRE tak využívají akumulační spotřebiče, které ohřívají vodu popř. se starají o topení ve vašich domácnostech.

Pásmo nízkých tarifů je většinou rozloženo přes celý den, ale většina spínání nízkého tarifu je naplánována na noční hodiny z již uvedených důvodů. Především u nižších sazeb, s osmihodinovou provozní dobou, se časy spínání mohou lišit v rámci celého dne .

Také zde je cena nízkého tarifu z části určena legislativně a z části dodavatelem elektrické energie . Ten má pro jednotlivé produkty svůj ceník pro účtování nízkých sazeb .

Chci levnější elektřinu

O řízení se stará HDO

Česká republika je jedna z mála zemí v Evropě, kde funguje již mnoho let technologie HDO. Pod zkratkou se skrývá sousloví „ hromadné dálkové ovládání “, což je soubor technických prostředků, které dají povel k přepínání vysokého a nízkého tarifu. Díky HDO je možné uplatnit nízký tarif . HDO přepíná NT a VT také u PRE.

Časy nízkého tarifu

Chcete-li získat informace o tom, v jakém čase u vás platí nízký tarif, je důležité znát kód přijímače HDO . Na základě tohoto kódu využijte online aplikace, která vám umožní najít požadované údaje podle vaší lokality v distribuční oblasti .

Podmínky pro možnost využít nízkého tarifu

Chcete-li využívat nízký tarif, musíte:

  • využívat elektřinu na topení či ohřev užitkové vody
  • mít dostatečně velký hlavní jistič
  • zapojit své spotřebiče do zvláštního obvodu umožňujícího dálkové ovládání
Chci levnější elektřinu

Krátký přehled sazeb pro nízký tarif pro domácnosti

Chcete-li využívat nízkého proudu, vyberte si jeden z dvoutarifových produktů. Jsou jimi:

  • D25d : Má platnost nízkého tarifu po dobu 8 hodin. Je určený spíše pro nižší spotřebu. Tarif je vhodný pro akumulační ohřev vody.
  • D26d : Platnost nízkého tarifu je 8 hodin a na rozdíl od D25d je určený pro vyšší spotřebu . Využívá se hlavně pro akumulační ohřev vody či pro vytápění.
  • D35d : Je zde platnost nízkého tarifu po dobu 16 hodin. Vhodné pro smíšené vytápění.
  • D45d : Platnost nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Tarif je vhodný pro klienty mající přímotopy.
  • D55d : Doba nízkého tarifu tu je po dobu 22 hodin. Tarif je určený pro vytápění s tepelným čerpadlem. Jde o tarif využívaný těmi, kteří ho uvedli do provozu do 31. března 2005 .
  • D56d : Doba nízkého tarifu je tu po dobu 22 hodin. Je určený pro vytápění s tepelným čerpadlem a je možné si ho zřídit od 1. dubna 2005.
  • D61d : Umožňuje dvoutarifovou sazbu ve víkendovém režimu. Klienti si tuto sazbu pořizují na své chaty a chalupy . Najděte si svoji sazbu nízkého tarifu.
Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 3.8]